• 17/11
  • 20:00h CET
  • On line

Cultura de Pau i construcció de Democràcia

Què es conserva i què es margina? La conveniència d'establir models comparatius transnacionals en matèria de memòria i cultura de pau. El risc de la instrumentalització del passat per evitar debats del present. Els valors democràtics dels centres de memòria i pau en temps d'incertesa i pèrdua de drets fonamentals. El caràcter inherent de conèixer la pròpia història en la vida democràtica. El dret a exigir polítiques públiques eficaces.

  • Taula 2 | HORARI

Barcelona 20:00h
Lima 14:00h
Buenos Aires 16:00h
Brasilia 17:00h

San Salvador 13:00h
Bogotà 14:00h
Santo Domingo 15:00h
Ciutat de Mèxic 13:00h

Pots seguir-lo a través de YouTube (abaix) i Facebook Live.

Participen
Ana Pato

Ana Pato

Coordinadora del Memorial da Resistência (Brasil).

Rubén Chababo

Rubén Chababo

Director del Museu Internacional per a la Democràcia de Rosario (Argentina).

Marta Nin

Marta Nin

Directora de Casa Amèrica Catalunya / moderadora.

CAT