Jordi Font

Jordi Font

Director de Memorial Democràtic de Catalunya

Jordi Font Agulló és historiador, gestor cultural i comissari d'exposicions. Del 2008 al 2019 va dirigir el Museu Memorial de l'Exili (la Jonquera). Actualment és el director del Memorial Democràtic de Catalunya (Departamento de Justicia de la Generalitat). Ha estat professor associat de la Universitat de Girona impartint classes sobre Cultura contemporània, Comunicació i Museologia. Les seves principals línies d'investigació són el primer franquisme i les actituds polítiques de la població, així com les relacions entre història, memòria i cultura. L'art contemporani i la crítica també ocupen un espai important en la seva trajectòria professional.

Participa a:

CAT