Política de Privacitat

De conformitat amb el què s’estableix en el Reglament de Protecció de Dades de les Persones Físiques 2016/679/UE, de 27 d’abril, juntament amb la LO 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de los drets digitals, els informem que les dades que ens proporcionin formaran part d’un fitxer amb les següents característiques.

INFORMACIÓ BÀSICA

RESPONSABLE: FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA

FINALITAT: Gestionar les seves dades per a la:
1.- Participació en conferències, seminaris i cursos varis.
2.- Enviament newsletter electrònicament.

LEGITIMACIÓN: Legal, contractual y consentimiento

2.- Enviament newsletter electrònicament.

DRETS: Accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició

INFORMACIÓ ADDICIONAL

RESPONSABLE
Adreça: C. Còrsega, 229, entresòl, -08008- Barcelona
CIF: G-64.269.079
Dirección: C. Córcega, 229, entresuelo, -08008- Barcelona
Correu electrònic: americat@americat.barcelona
Telèfon: 932380661

FINALITAT

Les dades personals de l’interessat són tractades per tal de:

1.- Gestionar la seva participació en conferències, seminaris, cursos, exposicions, cicles de cine, entre altres, que tractin aspectes relacionats, amb la realitat de la cultura hispanoamericana.
2.- Enviament newsletter electrònicament.

Los datos se conservaran durante el período de tiempo que resulte necesario para gestionar los actos derivados del préstamo del libro que ha solicitado o bien de su participación en la formación o congreso de que se trate, sin perjuicio de las obligaciones legales en materia de conservación de datos.

LEGITIMACIÓ

La base legal pel tractament de dades és l’interès legítim per la prestació del servei sol•licitat. En concret, FUNDACIÓ CASA AMÈRICA CATALUNYA té les següents bases legítimes per poder tractar les dades personals:

Execució del contracte/sol•licitud
La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat que es recullen és l’execució de la sol•licitud efectuada per l’usuari.

Obligacions legals

La gestió i emissió de la factura de prestació de servei es basa en l’obligació legal de l’entitat en la seva relació amb els usuaris.

Consentiment
En relació a les comunicacions amb finalitat publicitària i enviament de newsletter , la legitimació prové del consentiment explícit de l’usuari.

DESTINATARIS

Les dades personals de l’interessat poden ser cedides/comunicades als destinataris següents:

- Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.

- Empreses encarregades del tractament de dades i proveïdors que presten serveis a la societat (p.ex. proveïdors de serveis informàtics, gestories...)

DRETS DE L’USUARI

Dret d’accés: Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals.
Dret de rectificació: Té dret a sol•licitar la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
Dret de supressió/dret a l’oblit: Pot sol•licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
Dret de limitació: Té dret a sol•licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Dret de portabilitat: Pot sol•licitar-nos que les seves dades personals automatitzades siguin cedides o transferides a qualsevol altra persona que ens indiqui en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
Dret d’oposició: Pot oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte d’un tractament. En aquest cas, es deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Els interessats podran exercitar els seus drets dirigint-se per escrit al responsable del fitxer mitjançant els contactes de l’encapçalament i indicant que es tracta d’un “EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES”.

Per tramitar la sol•licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.

Així mateix, els informem que té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

 

NOTA LEGAL
 

Titularitat

El lloc web www.lamemoriadelosotros.com és propietat de Casa Amèrica Catalunya, amb seu social al carrer Còrsega 299, entresòl, 08008 de Barcelona.

Continguts

Tots els continguts del web, textos, imatges i audiovisuals, són propietat de Casa Amèrica Catalunya, o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús. Queda totalment prohibit qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial dels continguts, sense el consentiment exprés i per escrit de Casa Amèrica Catalunya

Cookies

La web no utilitza cookies de personalització ni de publicitat, no es recullen dades d’identificació personal per a la navegació.

La web de Casa Amèrica Catalunya utilitza GoogleAnalytics, que utilitza cookies d’anàlisi per mesurar l’audiència i navegació dels usuaris. Les dades es recullen de forma anònima, amb l’objectiu de millorar l’oferta i presentació dels continguts. Per conèixer més detalls us podeu adreçar a la web de Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/es.html

Descàrrec

Casa Amèrica Catalunya es reserva el dret de realitzar qualsevol canvi en el serveis, continguts i presentació del web sense avís previ.

El web pot contenir material facilitat per part de tercers o vincular enllaços externs a l’entitat, que en cap cas Casa Amèrica Catalunya té l’obligació de controlar, vigilar o supervisar. Casa Amèrica Catalunya no es fa responsable i s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys resultants de descarregar o accedir a qualsevol material disponible a la web.

CAT